Stay News

Stay News "Powered by HD Developer" Hardik Vaghela- 7405292910

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Gujarat

એડમિશન:આજથી ગુજરાત યુનિવર્સિટીનું પ્રોવિઝનલ મેરીટ જાહેર થશે, 40,500 વિદ્યાર્થીઓએ ભર્યા ફોર્મ




59,000 કરતા વધુ વિદ્યાર્થીઓએ અલગ અલગ શાખાઓમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું



Source link

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: