Stay News

Stay News "Powered by HD Developer" Hardik Vaghela- 7405292910

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Gujarat

કચરાના પહાડ પરની દુનિયા:અમદાવાદના પીરાણામાં કચરાના 200 ફૂટ ઊંચા પહાડ પર ભરાય છે ખાણી-પીણીનું બજાર, નર્કની વચ્ચે પણ ખુશીઓ શોધતા લોકો કેવું જીવન જીવે છે
અહીંયા નર્ક જેવા જીવનની વચ્ચે ગરીબ પણ નાની-નાની ખુશી મેળવે છે,કચરો વીણી રોજના 200થી 2000 કમાતા લોકો સુખ-દુઃખમાં એકબીજાના સાથી બને છેSource link

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: