Stay News

Stay News "Powered by HD Developer" Hardik Vaghela- 7405292910

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Stay News-revenu ad

Stay News mobail

Gujarat

પોલીસની સરકારી નોકરી:PSIની ભરતીમાં એક કરતાં વધુ અરજી કરનાર અને જનરલ કેટેગરીના ફી ન ભરનારા ઉમેદવારોની 97 હજારથી વધુ અરજીઓ રદ
રદ થયેલી અરજીઓનો કન્ફર્મેશન નંબર psirbgujarat2021.in વેબસાઈટ પર ઉમેદવાર જોઈ શકાશે,PSIની 1,382 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છેSource link

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: